deteljica ikona
Sreča ima novo oblikoPrenesi novo aplikacijo Loterije Slovenije in osvajaj milijone, kjerkoli že si.
Prenesi zdaj

Prejemki

Prejemki nadzornega sveta

 

Delovanje Loterije Slovenije nadzoruje desetčlanski nadzorni svet.

Skupščina družbe je 25. maja 2017 sprejela sklep, da se višina plačila za opravljanje funkcije in višina sejnin uskladi s priporočeno višino po Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države:

 

  • člani NS prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana NS družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije NS prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji NS. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine;

  • člani NS poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.300 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik NS je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS, podpredsednik/namestnik predsednika NS pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Člani komisije NS prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS;

  • člani NS so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v NS, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju).

Prejemki nadzornega sveta

 

 

Prejemki uprave

 

Loterijo Slovenije vodi dvočlanska uprava v sestavi Romana Dernovšek, predsednica uprave ter Peter Razpotnik, član uprave.


Plačilo uprave Loterije Slovenije je skladno z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).


Dogovorjeni bruto mesečni prejemek predsednice uprave od 16. marca 2018 znaša 12.362 evrov. Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2019 znaša 95.715 evrov neto.

 

Dogovorjeni bruto mesečni prejemek člana uprave od 1. januarja 2019 dalje znaša 9.890 evrov. Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2019 znaša 74.315 evrov neto.Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies